Innerlijke Rust en Vrede

                                               Algemeen!
                                               Wat doen wij?
                                               De mogelijkheden?
                                               Hoe werken wij?

Home


Links


ActiviteitenInnerlijke rust

“Moge er vrede zijn voor al wat leeft en moge alle schepselen ware vrede vinden in hun eigen hart. “

Innerlijke rust ontstaat waar jij ophoudt met “iets” te zijn, in plaats van gewoon te zijn. Het is het resultaat van de mate waarin jij in staat bent te doorzien waarmee jij jezelf identificeert. Het onophoudelijk denken, vergelijken, zoeken en analyseren stopt.
Je wordt niet meer meegesleept in jouw emoties. In plaats daarvan verdiept zich een gevoel van innerlijke waarde, van heelheid en daarmee van welzijn. En in de wereld wordt jouw vrede zichtbaar in jouw keuze om het beste in jezelf en de ander naar boven te halen.

Jouw hart opent zich voor de schoonheid van het leven zelf, de overvloed die overal waarneembaar is. Je voelt je vrij van schuld of schaamte, want er is niets waarvan jij je nog hoeft af te vragen of jij daar “fout” in bent. Je neemt de dingen minder persoonlijk en dat op zichzelf is al een bevrijding.

En in de mensen om je heen kun jij steeds meer waarnemen dat zij zijn net als jij… volkomen heel en onschuldig. Je hoeft niet meer te oordelen, jouw scherpte verdwijnt en daarvoor in de plaats komt de zachtheid van mededogen. Omdat jij kunt zien dat zij, die net als jij op weg zijn, zich simpelweg kunnen vergissen, zonder dat deze vergissing hen schuldig maakt.
Steeds meer ben je in staat de ander er ook gewoon te laten zijn, met alles wat zich aandient. Zonder het te hoeven veroordelen, ontkennen of te repareren. En je voelt je licht met een lach van vreugde...jouw blik heeft zich verruimd.

En er is ruimte om gewoon je ding te doen, of dat nu thuis is of in de wereld. De vorm daarvan wordt minder belangrijk en zal zich vanzelf aandienen omdat deze steeds beter weerspiegeld wie jij bent. Jouw identificatie met een bepaald beroep wordt minder. Er is vrede en vreugde in je en jij voelt je steeds meer verbonden met jezelf, de ander en het geheel.
Innerlijke rust is een staat van zijn die zich openbaart voorbij de innerlijke conflicten. Dat is de vrede die ieder ander verlangen overbodig maakt.

Of jij je daar van bewust bent of niet, wij zijn allen op zoek naar de staat van rust en vrede die inherent is aan thuiskomen. Dat impliceert dat wij op weg zijn. In wezen zijn wij al compleet en thuis, alleen is dat besef in veel gevallen nog geen realiteit in ons bewustzijn.

Daarom hebben we van tijd tot tijd een richtingaanwijzer nodig, of een bevestiging van de route. Het kan zinvol zijn jouw kompas te herijken, een radicaal andere richting in te slaan of gewoon een duik in het diepe te nemen….Wat doen wij ?

        “Alles wat van de bron gescheiden is verlangt weer terug naar de eenheid.
                Licht is de sleutel tot deze hereniging”.

        “De aard van het licht is dat het schijnt en doordringt
                in de schaduw en illusies van het leven
                en zo de waarheid aan ons onthult. “

Wanneer je op zoek bent naar innerlijke rust, op een tweesprong staat in je leven of misschien een levenscrisis of conflict ervaart, of wanneer je vragen hebt omtrent je ware identiteit, zingeving of spiritualiteit, kan het zinvol zijn om even weg van je normale bestaan verdieping te ervaren, hier in Frankrijk.

Om jezelf de ruimte en gelegenheid te geven eens helemaal anders te kijken naar jezelf, jouw leven, jouw keuzen en beslissingen. Want weg van de druk van het dagelijkse bestaan, van de wereld waarin wij geleefd worden, voorbij de conflicten en de dualiteit , is er een plek in jezelf waar jij levend bent en eenheid kunt ervaren. Daar bevindt zich jouw diepste weten en hoogste waarheid. Daar kun je opnieuw in contact komen met de bron en ervaar je de rust en vrede van thuiskomen.

Door met jouw aandacht naar binnen te gaan en je licht te laten schijnen op datgene wat verduisterd is, kun je ervaren dat je in staat bent te kijken met ogen van liefde en onschuld of met de ogen van angst en schuld. In beide gevallen zie je een totaal andere wereld. Aan jou is de keuze hoe je wilt kijken en wat je wilt voeden.
Een verblijf in Cajarc is erop gericht jou in contact te brengen met jouw heelheid.De mogelijkheden

Gewoon hier zijn in de rust en de stilte van Zuidwest Frankrijk. In een eeuwenoud gebied waar de natuur je uitnodigt tot contemplatie.
Je kunt hier wandelen op het pelgrimspad van Santiago. Alleen of met een van ons. Al wandelend, kun je jouw levensvragen de revue laten passeren.
Je kunt hier mediteren of gesprekken hebben over je vragen, je twijfels. Over jouw leven, de liefde, waarheid, zingeving, werk en spiritualiteit.
Met behulp van zielenreis kun je in contact komen met jouw hoogste wijsheid. Je kunt daarmee vragen beantwoorden over o.a. leven, sterven, zingeving. Het is een wijze waarop je een integratie tot stand kunt brengen tussen jouw persoonlijkheid en je innerlijk weten.
Via een reis naar de innerlijke ruimte van je hart kun je ontdekken wat de weg naar liefde is in jouw leven.

Samen met jouw partner kunnen jullie onderzoeken hoe meer te genieten van elkaar en van het leven en op welke wijze je de relatie kunt verdiepen.

Je kunt je heden helen door in het verleden blokkades op te ruimen met regressie- en reďncarnatie-therapie. Je kunt hier ook tot rust komen na een verbroken relatie of tijdens een persoonlijke crisis. Wanneer je depressieve gevoelens ervaart kun je op zoek gaan naar wat er leeft en beweegt in jou.
Je bent aan het einde van jouw levenspad, je wilt de balans opmaken en zoekt de vrede die noodzakelijk is om in rust te kunnen sterven.

Als je er op dit punt in jouw leven aan toe bent om te kijken naar datgene wat jou ervan weerhoudt om in liefde te zijn, vanuit je hart te leven, te vergeven of jouw lotsbestemming te volgen. Wanneer je wakker wilt worden uit de droom van zwakte, frustratie, tekort, afgescheidenheid, angst , schuld, woede, conflict, ziekte en dood en wilt ontwaken in eenheid, vervuld zijn, overvloed en vrede.


Hoe werken wij ?

In zijn meest simpele vorm, door jouw blik te verruimen. Bewustzijn heeft te maken met datgene wat jij toelaat in jouw werkelijkheid. De manier waarop jij de wereld waarneemt en vormgeeft en vervolgens ook de manier waarop jij jouw model van de wereld bevestigt. . Wanneer je dit ter discussie durft te stellen, kun jij je vereenzelvigen met een steeds ruimer concept van wie jij bent.

Meer concreet gaat het erom: Waar zeg ik “Ik” tegen ? Of wat wil ik zien ?
Is dat tegen dat deel van mijzelf, dat ik graag toon aan de buitenwereld, een beperkt zelfbeeld , terwijl ik mijn schaduwdelen niet zie ? Identificeer ik mijzelf met mijn innerlijke conflicten, terwijl er toch ook een staat van zijn is zonder conflict ? Ben ik alleen mijn lichaam, afgescheiden van andere lichamen, met een persoonlijk verhaal ? Ben ik mijn ego, of is er nog iets anders ? Een diepere laag ? En als die diepere laag er is, hoe diep en/of ver gaat deze dan ? Betreft deze mijn lichaam, mijn geest, mijn ziel ? En hoe verhoud ik mij tot de Bron en onze schepping?
Transpersoonlijke therapie is erop gericht jouw bewustzijn te verruimen door anders te leren waarnemen om daarmee af te kunnen dalen in de diepere lagen van jezelf, waardoor jouw ware identiteit zich openbaart.

Wij leven in een wereld van dualiteit. En op ieder niveau kunnen zich conflicten voordoen. Onze begeleiding is erop gericht het voor jou hoogst haalbare niveau van bewustzijn te bereiken, door het inzichtelijk maken van die conflicten.

Jouw heelheid is ons uitgangspunt. Deze is er en zal er altijd zijn. Het onderzoek gaat over datgene wat jij zet tussen jou en jouw heelheid.

De route is er een die loopt via identificatie met datgene waarvan je denkt dat het “ik” is, een verzameling verhalen, beelden en gevoelens die je hebt verzameld vanuit opvoeding, cultuur, familie en andere levens. Naar de bevrijding van je beperkende overtuigingen over jezelf, de ander, de wereld en onze Bron. En uiteindelijk leidt de weg naar het doorzien van alle illusies, inclusief die van het ego en de dood.

Wij sluiten in onze begeleiding aan bij waar jij op dat moment bent en waaraan jij behoefte hebt. Daartoe beschikken wij over een breed scala van methodieken. En wij werken vooral vanuit ons hart en onze helderheid.

Voor uitgebreide informatie en achtergronden over onze methodiek, kun je onze hoofdwebsite www.aan-de-basis.nl bezoeken. Hier vindt je o.a. artikelen over onze therapievormen, het enneagram, de zielenreis en relatiecounseling.

Marleen en Joop

Marleen

Joop